Sargy serişderi

Tor görnüşde:
Tiz göz aýlamak

Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m

(0)
370.15тмт.

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m Ulanmaga görkezmeleri: Ýaranyň üstüne goýlan zyýansyzlandyrylan hasa sargyny we ýapgyny ýerinde tutmak üçin, döwüklerde döwlen ýeri kesgitlemek we hereketsizligi üpjün etmek maksady bilen elleriň we aýaklaryň ganamagyny duruzmak üçin ulanylýar. Garşy gör..

Tiz göz aýlamak

Damar giňelmegine garşy jorap

(0)
26.03тмт.

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1,21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon elastan 140/70, 33,75% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Damar giňelmegine garşy jorap Ulanmaga görkezmeleri: Damar giňelmegine garşy ulanylyp biliner. Poliefir we elastandan öndürilendir. Elastan ýüplüginden taýýarlanandygy esasynda bejeriji täsir eder. Garşy..

Tiz göz aýlamak

Damar giňelmegine garşy jorap (ökjesiz)

(0)
21.62тмт.

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1,21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon elastan 140/70, 33,75% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Damar giňelmegine garşy jorap Ulanmaga görkezmeleri: Damar giňelmegine garşy ulanylyp biliner. Poliefir we elastandan öndürilendir. Elastan ýüplüginden taýýarlanandygy esasynda bejeriji täsir eder. Garşy..

Tiz göz aýlamak

Dokalmadyk matadan bir gezeklik gorag eşigi (kombinezon) №1 XL

(0)
46.90тмт.

Düzümi: 100% dokalmadyk mata "spanbond" Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: bir gezeklik gorag eşigi(kombinezon) Ulanmaga görkezmeleri: Mikroplardan, mikroorganizmlerden, ýokançlyklardan, howadaky zaýalaýjy maddalaryň bakteriýaralardan goranmak üçin niýetlenen. Garşy görkezmeleri: Ýok Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag te..

Tiz göz aýlamak

Dokalmadyk matadan bir gezeklik hirurgiýa halatlary №1

(0)
15.90тмт.

Düzümi: 100% dokalmadyk mata "spanbond" Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: bir gezeklik gorag eşigi(kombinezon) Ulanmaga görkezmeleri: Mikroplardan, mikroorganizmlerden, ýokançlyklardan, howadaky zaýalaýjy maddalaryň bakteriýaralardan goranmak üçin niýetlenen. Garşy görkezmeleri: Ýok Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag te..

Tiz göz aýlamak

Dokalmadyk matadan bir gezeklik zyýansyzlandyrylan hirurgiýa halat XL

(0)
30.26тмт.

Düzümi: 100% dokalmadyk mata "spanbond" Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Dokalmadyk matadan bir gezeklik zyýansyzlandyrylan hirurgiýa halat XL Ulanmaga görkezmeleri: Mikroplardan, mikroorganizmlerden, ýokançlyklardan, howadaky zaýalaýjy maddalaryň bakteriýaralardan goranmak üçin niýetlenen. Garşy görkezmeleri: Ýok Islenilmeýän täsirleri..

Tiz göz aýlamak

Dyzlyk

(0)
22.66тмт.

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1, 21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon-elastan 140/70, 33,75% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Dyzlyk Ulanmaga görkezmeleri:Dyza myşsa zeper ýetende, agyrlarda ähli sport türgenleşiklerinde ulanylýar. Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Tikinsiz, çeýe, beden şekilini alýar, geýmek üçin oňaýly I..

Tiz göz aýlamak

Goşarlyk

(0)
18.56тмт.

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1,21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon elastan, 33,75% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Goşarlyk Ulanmaga görkezmeleri: Raýatlaryň we esasanam türgenleriň goşarynyň işjeň goragy üçin we artritiň öňüni almak üçin ulanylýar Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Goşarlyga geýilýär,oňaýly, ýumşak, uzak..

Tiz göz aýlamak

Korset

(0)
41.85тмт.

Düzümi: 71,44% akril süýümi, 13,32% neýlon-poliester lateks, 15,23% poliester 300DenGoşmaça maddalar: ýokGörnüşi: KorsetUlanmaga görkezmeleri: Böwrek sowuklamasynda ýyly saklaýar, oňurgany dik saklap agram bermeýär, rewmotizm agyrlarynda, mialgiýada ulanylýarGarşy görkezmeleri: ÝokUlanyş usuly: Bili tutuşlygyna dolap alýar, hereketi çäklendirmeýär,..

Tiz göz aýlamak

Korset

(0)
41.85тмт.

Düzümi: 71,44% akril süýümi, 13,32% neýlon-poliester lateks, 15,23% poliester 300Den Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Korset Ulanmaga görkezmeleri: Böwrek sowuklamasynda ýyly saklaýar, oňurgany dik saklap agram bermeýär, rewmotizm agyrlarynda, mialgiýada ulanylýar Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Bili tutuşlygyna dolap alýar, hereketi çäkle..

Tiz göz aýlamak

Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgüsi

(0)
2.50тмт.

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgi Ulanmaga görkezmeleri: Mikroplardan, mikroorganizmlerden, ýokançlyklardan, howadaky zaýalaýjy maddalaryň bakteriýaralardan goranmak üçin niýetlenen. Garşy görkezmeleri: Ýok Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň..

Tiz göz aýlamak

Lukmançylyk maýyşgak sargysy

(0)
5.12тмт.

Düzümi: 46,94% kard görnüşli daralan ýüplük 40/1, 10,35% poliester 150Den, 42,70% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Maýyşgk sargy Ulanmaga görkezmeleri: Döwük, çykykda, ýumşak dokumalaryň ýenjilmeginde, damarlaryň warikoz giňelmelerinde, sport ugurlary we ýaralanmalary ýaly şikeslerde ulanylýar Garşy görkezmeleri: Ýok Ulan..

Tiz göz aýlamak

Tirseklik

(0)
19.76тмт.

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1,21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon elastan, 33,75% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Tirseklik Ulanmaga görkezmeleri: Raýatlaryň we esasanam türgenleriň tirseginiň aktiw halda bolmagyny gorar. Gipsli sargylar aýyrlandan soňky döwürde, bursit, artrit kesellerinde ulanmak üçin niýetlenen. G..

Tiz göz aýlamak

Topuklyk

(0)
19.66тмт.

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1,21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon elastan 140/70, 33,75% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Damar giňelmegine garşy jorap Ulanmaga görkezmeleri: Damar giňelmegine garşy ulanylyp biliner. Poliefir we elastandan öndürilendir. Elastan ýüplüginden taýýarlanandygy esasynda bejeriji täsir eder. Garşy..

Tiz göz aýlamak

Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary

(0)
6.47тмт.

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary Ulanmaga görkezmeleri: Hirurgiýada daşky we içki gan akmagynda, nemli suwuklyklary siňdirip almak, iriňli ýaralary arassalamak üçin ulanylýar. Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Hirurgiýada gan, nemli suwuklyklary siňdirip almak, iriňli ýaral..

Showing 1 to 15 of 18 (2 Pages)