Önümler

Häzir birleşigiň garamagyndaky kärhanalarda öndürilýän dermanlaryň sany 340-dan geçip, olaryň köpüsi meýletin saglyk ätiýaçlandyrma şahadatnamasy bilen ilata ýeňillikli goýberilýär. Olar hili, howpsuzlygy we täsirliligi taýdan dünýä derejesindäki talaplara gabat gelýär. 

Olar hili, howpsuzlygy we täsirliligi taýdan dünýä derejesindäki talaplara gabat gelýär. Birleşik öz işini Çuňňur Hormatlanýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ensiklopedik işi bolan „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri“ atly kitabyna esaslanyp gurnaýar.