Salgymyz

"Türkmendermansenagat" birleşiginiň garamagyndaky we bilelikdäki derman kärhanalarynyň ýerleşýän ýerleri. Häzir birleşigiň garamagyndaky kärhanalarda öndürilýän dermanlaryň sany 340-dan geçip, olaryň köpüsi meýletin saglyk ätiýaçlandyrmak şahadatnamasy bilen ilata ýeňillikli göýberilýär.

Türkmenistanyň kartasynda görkezilen nokatlaryň üstüne basyp, ol kärhana barada, öndürýän önüm görnüşleri barada, salgylary we kärhananyň düzümi barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.