Habarlaşmak

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz. Iň ýakyn wagtda jogaplanar.

Salgymyz:

Türkmenistan, ş Aşgabat, 2105 (Hoja Ahmet Ýasawy) köçesi, jaý 40

Telefon:

+99312 400514

Faks:

+99312 400511

E-mail:

tkmderman@online.tm

Hat ýollaň