"Fermentar"

Serişde bejeriş-öňüni alyş edaralarynda ulanmak üçin niýetlnilýär:
Zyýansyzlandyryjy erginler

Önüm barada


Umumy düzgünler

Serişde sary reňkli, özüne mahsus ysly ergindir.

Serişdäniň 100 ml-de – 1,0 g (amilaza, lipaza, proteaza), ýüzleý-işjeň maddalary, 1,2 gr benzalkoniý hloridi bar.

Serişde göwrümi 1000 ml polietilen flakonlarynda, 4000 ml polietilen kanistrlerde goýberilýär.

Serişdäniň ulanyş möhleti, onuň öndürijiniň açylmadyk gabynda + 50С-dan + 300С çenli temperaturada saklanylan şertinde 2 ýyldan ybarat.

Işçi erginleriň ulanyş möhleti – 24 sagat.

Serişde bejeriş-öňüni alyş edaralarynda ulanmak üçin niýetlnilýär:

– lukmançylyk gurallary, hirurgiki (şol sanda mikrohirurgiki) we stomatologiki (şol sanda aýlanýan) gurallary, gaty we maýyşgak endoskoplary we dürli materiallardan olaryň gurallaryny, el usulynda sterilizasiýadan öňki arassalaýyş üçin;

– endoskoplary we olaryň gurallaryny deslapky arassalaýyş üçin, şeýle hem fiksirleýji serişdeleri bilen zyýansyzlandyrmadan öň lukmançylyk gurallary deslapky arassalaýyş üçin;

– ýokary derejeli zyýansyzlandyrmadan öň(ÝDZ) el usulynda endoskoplary gutarnykly arassalaýyş üçin;

– hirurgiki (mikrohirurgiki) we stomatologiki (şol sanda aýlanýan) gurallaryny, ultrases desgalarynda mehanizmleşdirilen usulda sterilizasiýadan öňki arassalaýyş üçin.