Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa ýapgylary

Ulanmaga görkezmeleri: Ýapyk ýaralary arassalamak üçin we açyk ýaranyň gözegçiligi we bejergisinde ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa ýapgysy

Düzümi: 100% pagta

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Zyýansyzlandyrylan hasa ýapgysy

Ulanmaga görkezmeleri: Ýapyk ýaralary arassalamak üçin we açyk ýaranyň gözegçiligi we bejergisinde ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Adam teniniň zeper ýeten ýerine goýmaly we hasa sargysy bilen üstünden daňmaly ýa-da leýkoplastyr bilen gyralaryny berkitmeli

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly
Ulanma möhleti: 3ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604
faks: 800(322)-25988