Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa sargylary

Ulanmaga görkezmeleri: Açyk ýaraly döwüklerde we ýarany daşky täsirlerden goramak üçin ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa sargylary

Düzümi: 100% pagta ýüpligi

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Zyýansyzlandyrylan hasa sargysy

Ulanmaga görkezmeleri: Açyk ýaraly döwüklerde we ýarany daşky täsirlerden goramak üçin ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Hasa sargyny tekiz, eplenen ýerlerini ýazyp, howa geçirer ýaly 4-5 gatdan köp saramaly däl

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 3ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604;        
faks: 800(322)-25988