Lukmançylyk gips sargynyň aşagyna saralýan dokalmadyk ýumşak süýimler

Ady: Lukmançylyk gips sargynyň aşagyna saralýan dokalmadyk ýumşak süým Düzümi: 100% wiskoza Goşmaça maddalar: ýok
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Lukmançylyk gips sargynyň aşagyna saralýan dokalmadyk ýumşak süým   
Düzümi: 100% wiskoza
Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Dokalmadyk ýumşak süým      

Ulanmaga görkezmeleri:
Sürtülme bilen baglylykda ýüze çykýan ýaralaryň emele gelmegini, döwlen ýere agram düşmegini azaldýar, allergiýa döretmeýär

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Gipsli hasanyň aşagyna saralýar, ten bilen sürtülme howpuny azaldýar we howany geçirýär

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş., Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604
faks: 800(322)-25988