Lukmançylyk gips sargylary

Ulanmaga görkezmeleri: Döwük-çykyk ýagdaýlarda, ortopediki düzetmelerde, bogun we süňklerde kadadan gyşarmalary bolan ýagdaýynda ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Lukmançylyk gips sargylary 

Düzümi: 100% pagta sargysy, gips

Goşmaça maddalar: Kalsiý sulfat ýarymgidrat we berkidiji himiki serişdeler

Görnüşi: Gipsli sargy

Ulanmaga görkezmeleri: Döwük-çykyk ýagdaýlarda, ortopediki düzetmelerde, bogun we süňklerde kadadan gyşarmalary bolan ýagdaýynda ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: +20°C-+35°C temperaturaly suwy ulanmaly, gipsli sargyny wertikal ýagdaýda tutup 1-2 sekund doly suwa çümdürmeli, artykmaç suwy sykyp aýyrmly we şikes ýeten ýere tekiz saramaly, 2-8 minut arasynda doňmaly

Islenilmeýän täsirleri: Ýok 

Ilkinji kömek çäreleri: Deri we göz bilen galtaşanda suw bilen ýuwmaly, dem alyş ýollaryna düşende açyk howa çykyp dem almaly, ýuwdulanda köp mukdarda suw içirmeli we lukmana ýüz tutmaly

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 3ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş., Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604;

faks: 800(322)-25988