Korset

Ulanmaga görkezmeleri: Böwrek sowuklamasynda ýyly saklaýar, oňurgany dik saklap agram bermeýär, rewmotizm agyrlarynda, mialgiýada ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Korset

Düzümi: 71,44% akril süýümi, 13,32% neýlon-poliester lateks, 15,23% poliester 300Den

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Korset

Ulanmaga görkezmeleri: Böwrek sowuklamasynda ýyly saklaýar, oňurgany dik saklap agram bermeýär, rewmotizm agyrlarynda, mialgiýada ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Bili tutuşlygyna dolap alýar, hereketi çäklendirmeýär, çeýelik häsiýeti sebäpli bedeniň şekilini alýar

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy. 

Tel: 800(322)-26604
faks: 800(322)-25988