Goşarlyk

Ulanmaga görkezmeleri: Raýatlaryň we esasanam türgenleriň goşarynyň işjeň goragy üçin we artritiň öňüni almak üçin ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Goşarlyk

Düzümi: 25,33% neýlon 90/1, 21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon-elastan, 33,75% neýlon-poliester lateks 

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Goşarlyk

Ulanmaga görkezmeleri: Raýatlaryň we esasanam türgenleriň goşarynyň işjeň goragy üçin we artritiň öňüni almak üçin ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok

Ulanyş usuly: Goşarlyga geýilýär, oňaýly, ýumşak, uzak möhletleýin ulansa bolýar

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy.

Tel: 800(322)-26604;
faks: 800(322)-25988