Dyzlyk

Ulanmaga görkezmeleri: Dyza, myşsa zeper ýetende, gury agyrlarda, ähli sport türgenleşiklerinde ulanylýar
Sargy serişderi

Önüm barada


Ady: Dyzlyk

Düzümi: 25,33 % neýlon 90/1, 21,66% nah mata 60/1, 19,25% neýlon-elastan 140/70, 33,75% neýlon-poliester lateks 

Goşmaça maddalar: ýok

Görnüşi: Dyzlyk

Ulanmaga görkezmeleri: Dyza, myşsa zeper ýetende, gury agyrlarda, ähli sport türgenleşiklerinde ulanylýar

Garşy görkezmeleri: Ýok 

Ulanyş usuly: Tikinsiz, çeýe, bedeniň şekilini alýar, geýmek üçin oňaýly

Islenilmeýän täsirleri: Ýok

Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly

Ulanma möhleti: 5ýyl

Öndürijiniň ady we salgysy: ”Zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy”, Daşoguz ş, Bitaraplyk şaýoly 126 jaýy. T

Tel: 800(322)-26604;      
faks: 800(322)-25988