"Ýandagyň oty we güli"

Ýandagyň Oty we Gülini garyn-içege trakty kesellerinde sowuklama garşy we antiseptik serişdeler hökmünde ulanylýar.
«Saglyk» derman kärhanasynyň önümleri

Önüm barada


Taýýarlanyş usuly: 

Ýandagyň Oty we Güli bir çöpjagazyny stakana goýmaly, 100ml gyzgyn gaýnak suwy üstüne dökmeli, garyşdyrmaly, 1-2 minut demini almana goýmaly. Günde 2-3 sapar ýyly görünüşde içmeli. Çöpjagaz stakanda köprak wagt demini alanynda çökündi döremegi ahmal.

Belleme: 
Ýandagyň Oty we Gülini garyn-içege trakty kesellerinde sowuklama garşy we antiseptik serişdeler hökmünde ulanylýar.
15 sany bir saparlyk çöpjagazlar, her biri 2 gr.
Düzümi: Ýandagyň Oty we Güli 

Saklama düzgüni: gury, ýagty ýerden goranan ýerde 
Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl