"Narpyzyň ýapragy"

Antiseptik, kuwwata getiriji, koronar damarlary gysylmalarynda damar giňeldýan, peşew ýoluny arassalaýyjy, böwrekler, peşew haltasy, aşgazandaky öt ajysyny çykarýan serişde.
«Saglyk» derman kärhanasynyň önümleri

Önüm barada


Taýýarlanyş usuly: 

Narpyzyň Ýapragyndan bir çöpjagazy stakana goýmaly, 100ml gyzgyn gaýnak suwy üstüne dökmeli, garyşdyrmaly, 1-2 minut demini almana goýmaly. Günde 2-3 sapar ýyly görünüşde içmeli. Çöpjagaz stakanda köprak wagt demini alanynda çökündi döremegi ahmal.

Belleme:
Antiseptik, kuwwata getiriji, koronar damarlary gysylmalarynda damar giňeldýan, peşew ýoluny arassalaýyjy, böwrekler, peşew haltasy, aşgazandaky öt ajysyny çykarýan serişde.
15 sany bir saparlyk çöpjagazlar, her biri 2 gr.
Düzümi: Narpyzyň Ýapragy

Saklama düzgüni: gury, ýagty ýerden goranan ýerde 
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl