"Buýan köki"

Garyn-içege trakty kesellerinde we dem alyş ýollarynda gaýnaglama garşy we gagyryndyrýan serişdeler hökmünde kesellerini bejeriş üçin görkezilyär. 15 sany bir saparlyk çöpjagazlar, her biri 2 gr.
«Saglyk» derman kärhanasynyň önümleri

Önüm barada


Taýýarlanyş usually: 

Buýan Otundan bir çöpjagazy stakana goýmaly, 100ml gyzgyn gaýnak suwy üstüne dökmeli, garyşdyrmaly, 1-2 minut demini almana goýmaly. Günde 2-3 sapar ýyly görünüşde içmeli. Çöpjagaz stakanda köprak wagt demini alanynda çökündi döremegi ahmal.

Belleme: 
Garyn-içege trakty kesellerinde we dem alyş ýollarynda gaýnaglama garşy we gagyryndyrýan serişdeler hökmünde kesellerini bejeriş üçin görkezilyär. 15 sany bir saparlyk çöpjagazlar, her biri 2 gr.
Düzümi: 100% owradylan Buýan Köki

Saklama düzgüni: gury, ýagty ýerden goranan ýerde 
Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl