"Spa" hammam üçin deňiz duzy üzärligiň güli we oty    500 gr.

"Spa" hammam üçin deňiz duzy üzärligiň güli we oty 500 gr.

10.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 688 gezek

Harydyň beýany

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaşardýar.Ýüzärligiň oty we güli guragyryda, dümewde, teňňeli demrewde, gijelewikde, ýene-de birnäçe deri kesselerinde şypa berýär.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
"Spa" hammam üçin deňiz duzy üzärligiň güli we oty    500 gr.

"Spa" hammam üçin deňiz duzy üzärligiň güli we oty 500 gr.

10.50тмт.