Endam üçin "Skrab" melhem duzy 500, 250 gr

Endam üçin "Skrab" melhem duzy 500, 250 gr

5.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 698 gezek

Harydyň beýany

Skrabyň düzümindäki owunjak bölejikler derini gyrmaga kömek edýär, arassalaýar we ölen öýjükleri aýyrýar. Ýumşadyjy täsiri netijesinde derini sypjyrylmadan goraýar, köplenç sowuklama garşy gowy täsir edýär. Netijede deriniň gan aýlanşygy, kislorog alyş-çalyşygy gowlaşýar, deri tekiz we tämiz bolýar.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Endam üçin "Skrab" melhem duzy 500, 250 gr

Endam üçin "Skrab" melhem duzy 500, 250 gr

5.50тмт.