Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "NARPYZ" 20g*8 sany

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "NARPYZ" 20g*8 sany

16.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 659 gezek

Harydyň beýany

Deňiz duzlary dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup, rahatlandyryjy, bedeniň gowşamagyna we allergiýa garşy täsirlere eýedir. Özüniň hoşboý ysy we peýdaly häsiýetleri bilen belli bolan Narpyz ýagynyň birleşmeleri derini tämizläp, oňa ýakymly ys we lezzet rahatlyk berer.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "NARPYZ" 20g*8 sany

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "NARPYZ" 20g*8 sany

16.50тмт.