"Spa" hammam üçin deňiz duzy dyrnaklyjanyň güli  250 gr.

"Spa" hammam üçin deňiz duzy dyrnaklyjanyň güli 250 gr.

13.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 666 gezek

Harydyň beýany

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaşardýar. Dyrnaklyjanyň gülleri , agyryny aýyryjy, antiseptiki, gaýnaglama garşy oňaýly täsirlere eýedir.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
"Spa" hammam üçin deňiz duzy dyrnaklyjanyň güli  250 gr.

"Spa" hammam üçin deňiz duzy dyrnaklyjanyň güli 250 gr.

13.50тмт.