Bejeriş palçygy we duzy

Tor görnüşde:
Tiz göz aýlamak

SPA üçin "Mollagara" Palçygy 1000, 600, 300gr

(0)
3.50тмт.

ginekologiki kessellerin, periferiki nerw ulgamynyň kesselleri, daýanç-hereket synalarynyň kessellerini, şikes, agyry, süýnme, ýara yzlary we ş.m..

Tiz göz aýlamak

SPA üçin "Wulkan" palçygy 600, 300, 30 gr

(0)
4.50тмт.

Deriniň ýaşarmagyna, ýygyrtlaryň ýazylmagyna (tekizlenmegine), deriniň mineral we witaminler bilen baýlaşmagyna, düwürtikleri ýok etmäge, deri pigmentasiýasyny, nätekizligini, giňelen düwürtik deşiklerini bejermäge, saçyň düşmegi we bölekleýin seýreklenmesine, deriniň garramagynyň öňüni alyş..

Showing 16 to 17 of 17 (2 Pages)