Bejeriş palçygy we duzy

Tor görnüşde:
Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy 500, 250gr

(0)
8.50тмт.

ýürek we gan damary ulgamlarynyň, gan damarlarynyň, merkezi we çetki nerw ugamlarynyň şikesleri zerary döreýän, daýanç we hereket agzalarynyň, aýal jyns agzalarynyň çişme häsiýetli kesellerinden, birsyhly ýadowlyk...

Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy bägül gülleri 250 gr.

(0)
12.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaş..

Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy çopantelpegiň güli 500, 250 gr.

(0)
9.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaş..

Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy dyrnaklyjanyň güli 250 gr.

(0)
13.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaş..

Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy itburunyň miwesi 500, 250 gr. .

(0)
11.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaş..

Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy narpyzyň ýapragy 500, 250 gr.

(0)
7.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaş..

Tiz göz aýlamak

"Spa" hammam üçin deňiz duzy üzärligiň güli we oty 500 gr.

(0)
10.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaş..

Tiz göz aýlamak

Endam üçin "Skrab" melhem duzy 500, 250 gr

(0)
5.50тмт.

Skrabyň düzümindäki owunjak bölejikler derini gyrmaga kömek edýär, arassalaýar we ölen öýjükleri aýyrýar. Ýumşadyjy täsiri netijesinde derini sypjyrylmadan goraýar, köplenç sowuklama garşy gowy täsir edýär. Netijede deriniň gan aýlanşygy, kislorog alyş-çalyşygy gowlaşýar, deri tekiz we tämiz bolýar...

Tiz göz aýlamak

Gerdejik görnüşli hammam duzy 160gr №4 №/1

(0)
6.50тмт.

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş rahatlandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup ol allerigiýa garsydyr we bedeniň gowşap, köşeşmegine, deriniň ýumşamagyna, arassalanmagyna täsir edýär./..

Tiz göz aýlamak

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "JASMIN" 20g*8 sany

(0)
17.50тмт.

Deňiz duzlary dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup, rahatlandyryjy, bedeniň gowşamagyna we allergiýa garşy täsirlere eýedir. Özüniň hoşboý ysy we peýdaly häsiýetleri bilen belli bolan Jasmin ýagy deriniň çeýeligini dikeltmek bilen çäklenmän, ony has hem gözelleşdirip tebigy görküni dikeldip ýaşarmagyna we täzelenmegine ..

Tiz göz aýlamak

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "LAWANDA" 20g*8 sany

(0)
15.50тмт.

Deňiz duzlary dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup, rahatlandyryjy, bedeniň gowşamagyna we allergiýa garşy täsirlere eýedir. Özüniň hoşboý ysy we peýdaly häsiýetleri bilen belli bolan Lawandanyň ýagy deride gün şählesiniň täsirinden döreýän menekleri azaltmaga we derini rahatlandyrmaga kömek edýär...

Tiz göz aýlamak

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "MELISSA" 20g*8 sany

(0)
14.50тмт.

Deňiz duzlary dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup, rahatlandyryjy, bedeniň gowşamagyna we allergiýa garşy täsirlere eýedir. Melissa gün şöhlesiniň zyýanly ultrafiolet şöhlelelerinden goraýjylygy, rahatlandyryjylygy we beden dartgynlygyny gowşatmaga ukyplylygy bilen bellidir...

Tiz göz aýlamak

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "NARPYZ" 20g*8 sany

(0)
16.50тмт.

Deňiz duzlary dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup, rahatlandyryjy, bedeniň gowşamagyna we allergiýa garşy täsirlere eýedir. Özüniň hoşboý ysy we peýdaly häsiýetleri bilen belli bolan Narpyz ýagynyň birleşmeleri derini tämizläp, oňa ýakymly ys we lezzet rahatlyk berer...

Tiz göz aýlamak

Mollagara melhem palçygy

(0)
47.00тмт.

Mollagara kölünüň gyrmança palçygyny ginekologiýada we urologiýada ulanmagyň görkezmeleri.Agramy: 120 gDüzümi: Mollagara kölüniň gyrmança palçygy.Mollagara duzly kölüniň sulfidli palçygy, goýy çal reňkli garyndy bolup, özüne mahsus bolan kükürtwodorod ysy bar. Bu palçyk mineral duzlardan, mikroelementlerden, biologiki işjeň maddalardan yb..

Tiz göz aýlamak

Skrab deňiz duzunyň gysgajyk häsiýetnamasy we ulanylyşy

(0)
30.00тмт.

Agramy: 250 g we 500 g Düzümi: Deňiz duzy, wazelin ýagy, fenoksietanol, metilparaben, etilaraben, efir ýagy, gliserin, aloýyn ekstrakty, künji ýagy.Skrab (inlis sozünden "Scrub" – sürtmek, gazamak, arassalamak) öz düzuminde ýumşadyjy we ýörite bölejikleri saklaýar. Skrab – kosmetiki serişde bolup, ol derini çuň arassalamak we piling ..

Showing 1 to 15 of 17 (2 Pages)