"Spa" hammam üçin deňiz duzy bägül gülleri 250 gr.

"Spa" hammam üçin deňiz duzy bägül gülleri 250 gr.

12.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 933 gezek

Harydyň beýany

Deňiz duzy dikeldiş, gurplandyryş, bedeniň gowşap köşeşmegine getirýän rahatlandyryjy täsirlere eýe bolan ajaýyp serişde bolup, ol allergiýa garşydyr. Onuň düzümindäki maddalar nerw uçlaryna işjenlik bilen täsir edip, sellýulitiň döremeginiň garşysyna göreşýär. Şeýle-de derini ýumşadýar, arrasalaýar, onuň berkligini, çeýeligini dikeldýär hem-de ýaşardýar. Bägül gülleri ýadawlygy, sussupesligi, nerw dartgynlygyny aýyrmakda oňaýly täsir edýär.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
"Spa" hammam üçin deňiz duzy bägül gülleri 250 gr.

"Spa" hammam üçin deňiz duzy bägül gülleri 250 gr.

12.50тмт.