SPA üçin "Wulkan" palçygy 600, 300, 30 gr

SPA üçin "Wulkan" palçygy 600, 300, 30 gr

4.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 911 gezek

Harydyň beýany

Deriniň ýaşarmagyna, ýygyrtlaryň ýazylmagyna (tekizlenmegine), deriniň mineral we witaminler bilen baýlaşmagyna, düwürtikleri ýok etmäge, deri pigmentasiýasyny, nätekizligini, giňelen düwürtik deşiklerini bejermäge, saçyň düşmegi we bölekleýin seýreklenmesine, deriniň garramagynyň öňüni alyş

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
SPA üçin "Wulkan" palçygy 600, 300, 30 gr

SPA üçin "Wulkan" palçygy 600, 300, 30 gr

4.50тмт.