Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgüsi

Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgüsi

2.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 689 gezek

Harydyň beýany

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgi Ulanmaga görkezmeleri: Mikroplardan, mikroorganizmlerden, ýokançlyklardan, howadaky zaýalaýjy maddalaryň bakteriýaralardan goranmak üçin niýetlenen. Garşy görkezmeleri: Ýok Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly Ulanma möhleti: 5 ýyl

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgüsi

Lukmançylyk hasadan bäş gatly örtgüsi

2.50тмт.