Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m

Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m

370.15тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 495 gezek

Harydyň beýany

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m Ulanmaga görkezmeleri: Ýaranyň üstüne goýlan zyýansyzlandyrylan hasa sargyny we ýapgyny ýerinde tutmak üçin, döwüklerde döwlen ýeri kesgitlemek we hereketsizligi üpjün etmek maksady bilen elleriň we aýaklaryň ganamagyny duruzmak üçin ulanylýar. Garşy görkezmeleri: Ýok Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly Ulanma möhleti: 5 ýyl

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m

Agardylan lukmançylyk hasa 1m*100m

370.15тмт.