Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasadan ýapgy desmallary

Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasadan ýapgy desmallary

2.35тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 588 gezek

Harydyň beýany

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Zyýansyzlandyrylan hasa sargysy Ulanmaga görkezmeleri: Ýapyk ýaralary arassalamak üçin we açyk ýaranyň gözegçiligi we bejergisinde ulanylýar. Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Adam teniniň zeper ýeten ýerine goýmaly we hasa sargysy bilen üstünden daňmaly ýa-da leýkoplastyr bilen gyralaryny berkitmeli. Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly Ulanma möhleti: 3 ýyl

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasadan ýapgy desmallary

Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasadan ýapgy desmallary

2.35тмт.