Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa sargysy

Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa sargysy

1.32тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 493 gezek

Harydyň beýany

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Zyýansyzlandyrylan hasa sargysy Ulanmaga görkezmeleri: Açyk ýaraly döwüklerde we ýarany daşky täsirlerden goramak üçin ulanylýar. Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Hasa sargyny tekiz, eplenen ýerlerini ýazyp, howa geçirer ýaly 4-5 gatdan köp saramaly däl Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly Ulanma möhleti: 3 ýyl

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa sargysy

Zyýansyzlandyrylan lukmançylyk hasa sargysy

1.32тмт.