Lukmançylyk maýyşgak sargysy

Lukmançylyk maýyşgak sargysy

5.12тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 642 gezek

Harydyň beýany

Düzümi: 46,94% kard görnüşli daralan ýüplük 40/1, 10,35% poliester 150Den, 42,70% neýlon-poliester lateks Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Maýyşgk sargy Ulanmaga görkezmeleri: Döwük, çykykda, ýumşak dokumalaryň ýenjilmeginde, damarlaryň warikoz giňelmelerinde, sport ugurlary we ýaralanmalary ýaly şikeslerde ulanylýar Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Maýyşgak sargyny ele, aýaga, dyza, goşarlyga saralýar, el-aýak gutarnyklary gorizontal ýagdaýda saklap,ökjäni 90° C burça aýlamaly, sargyny el-aýak ujyndan başlap aşakdan ýokary saramaly Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly Ulanma möhleti: 5ýyl

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Lukmançylyk maýyşgak sargysy

Lukmançylyk maýyşgak sargysy

5.12тмт.