Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary

Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary

6.47тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 652 gezek

Harydyň beýany

Düzümi: 100% pagta Goşmaça maddalar: ýok Görnüşi: Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary Ulanmaga görkezmeleri: Hirurgiýada daşky we içki gan akmagynda, nemli suwuklyklary siňdirip almak, iriňli ýaralary arassalamak üçin ulanylýar. Garşy görkezmeleri: Ýok Ulanyş usuly: Hirurgiýada gan, nemli suwuklyklary siňdirip almak, iriňli ýaralary arassalamak üçin ulanylýar. Islenilmeýän täsirleri: Ýok Saklanyş şerti: Otag temperaturasynda, günüň şöhlesinden goralýan, gury ýerde saklamaly Ulanma möhleti: 3 ýyl

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary

Zyýansyzlandyrylan hasadan lukmançylyk tamponlary

6.47тмт.