Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "JASMIN" 20g*8 sany

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "JASMIN" 20g*8 sany

17.50тмт.
Stok ýagdaýy: Stokda bar
Görlen 695 gezek

Harydyň beýany

Deňiz duzlary dikeldiş, gurplandyryş häsiýetine eýe bolan ajaýyp serişde bolup, rahatlandyryjy, bedeniň gowşamagyna we allergiýa garşy täsirlere eýedir. Özüniň hoşboý ysy we peýdaly häsiýetleri bilen belli bolan Jasmin ýagy deriniň çeýeligini dikeltmek bilen çäklenmän, ony has hem gözelleşdirip tebigy görküni dikeldip ýaşarmagyna we täzelenmegine ýardam edýär.

Syn ýazyň

Bellik: HTML bellik goldanok! Adaty teksti ulanyň.
    Ýaman           Gowy
Size Chart
Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "JASMIN" 20g*8 sany

Mollagara Hazar deňziniň duzundan kosmetologiýa üçin topjagazlar "JASMIN" 20g*8 sany

17.50тмт.