Postlar

Derman gerdeklerini 3D printerde çalt çap etmegiň usuly tapyldy

Derman gerdeklerini 3d printerde çalt çap etmegiň usuly tapyldy

Post by Administrator 0 Teswir.

3D çap etmegiň täze tehnologiýasy derman gerdeklerini ýedi sekuntda taýýarlamaga mümkinçilik berdi. Bu lukmançylyk derman serişdelerini gyssagly wagtda ýerinde öndürmäge mümkinçilik berer diýip, “Additive Manufacturing” neşirine esaslanyp, MIR24 ýazýar.Synag Londonyň Uniwersitet kollejinde geçirildi...

BMGÖM Türkmenistana zyýansyzlandyryjy...

Bmgöm türkmenistana zyýansyzlandyryjy...

Post by Administrator 0 Teswir.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Türkmenistana howany zyýansyzlandyrmak üçin 281 sany ykjam enjamy iberdi. Enjamlary mundan beýläk lukmançylyk edaralarynda we sanitariýa we epidemiologiki hyzmatlarynda ulanmak meýilleşdirilýär. Bu barada BMGÖM-iň metbugat gullugyna salgylanmak bilen ...

Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde täze dermanhana açyldy

Ahal welaýatynyň tejen şäherinde täze dermanhana açyldy

Post by Administrator 0 Teswir.

Şu gün Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde täze dermanhana açyldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.Umumy meýdany 500 inedördül metre barabar bolan hem-de degişli talaplara laýyk gelýän täze dermanhana Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan ...