Iň köp satylanlar

Ýygy-ýygydan satyn alynýanlar

Dürli harytlar

Korset

41.85тмт.

Topuklyk

19.66тмт.

Regidrat

170.00тмт.

Goşarlyk

18.56тмт.

Tirseklik

19.76тмт.

Dyzlyk

22.66тмт.

Meşhur Harytlar

Topuklyk

19.66тмт.

Tirseklik

19.76тмт.

Regidrat

170.00тмт.

Täze harytlar

Korset

41.85тмт.

Habarlar

BMGÖM Türkmenistana zyýansyzlandyryjy...

07.04.2022
0 Teswir
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy Türkmenistana howany zyýansyzlandyrmak üçin 281 san..

Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde täze dermanhana a..

07.04.2022
5 Teswir.
Şu gün Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde täze dermanhana açyldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haba..

Derman gerdeklerini 3D printerde çalt çap etmegiň ..

25.04.2022
0 Teswir
3D çap etmegiň täze tehnologiýasy derman gerdeklerini ýedi sekuntda taýýarlamaga mümkinçilik berdi. ..